Česko v boji proti rasové diskriminaci: Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Dnes, 21. března, si svět připomíná Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, den, který odhaluje stíny minulosti a ukazuje směr k lepší budoucnosti. Vzpomínáme na tragické události v Sharpeville a zamýšlíme se, jak daleko jsme jako společnost dosáhli v boji proti rasismu a co ještě musíme udělat, abychom vybudovali spravedlivější svět pro všechny.

Mezinárodní den proti rasismu

Ne rasismu v minulosti řekla například i fotbalová Slávia

Svět dnes připomíná Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Den, kdy si připomínáme tragédii v Sharpeville a oceňujeme pokrok v boji proti rasismu. Tento den, vyhlášený Organizací spojených národů na paměť obětí masakru v Sharpeville roku 1960, je příležitostí k reflexi a posouzení, jak daleko jsme dosáhli ve snaze o odstranění rasové diskriminace

Jak Česko čelí rasové diskriminaci

V České republice se tento boj dotýká zejména Romů, nejpočetnější tuzemské menšiny, která čelí segregaci ve vzdělání, zaměstnání, bydlení a je často terčem rasistických útoků. Přestože se více než polovina Romů považuje za integrovaných do české společnosti, stále zůstává mnoho práce.

Romská menšina a diskriminace v ČR

V Česku jsou jednou z nejvíce znevýhodňovaných skupin Romové

V roce 2020 přijala Evropská unie akční plán proti rasismu na období 2020-2025, který zdůrazňuje důležitost ochrany lidských práv a podpory sociálního začleňování. V návaznosti na to Česká republika schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021-2030. Tato strategie, vítaná slovy místopředsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Zdeňka Gužiho, slibuje efektivnější finanční podporu a opatření pro zlepšení situace Romů v zemi.

Strategie EU a ČR pro romskou komunitu

Jak dalece je Česká republika na cestě k odstranění rasové diskriminace? Naše země se snaží posunout vpřed, ale je zřejmé, že cesta k plné rovnosti a začlenění je stále dlouhá. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace je připomínkou toho, že musíme zůstat bdělí a nepřestávat v úsilí o lepší a spravedlivější společnost pro všechny.

MOHLO BY SE VÁM HODIT

Asexuální identita: porozumění asexuálním vztahům