bouldering-sport

Boudering vyžaduje zapojení všech svalů v těle. (foto: depositphotos)

bouldering

bouldering, sport, lezení, stěna