Průměrná spotřeba se bude pohybovat kolem čísla 9.

Průměrná spotřeba se bude pohybovat kolem čísla 9.

Průměrná spotřeba se bude pohybovat kolem čísla 9.