20 cm šutrák přejede bez škrtnutí.

20 cm šutrák přejede bez škrtnutí.

20 cm šutrák přejede bez škrtnutí.