20 let Česka v Evropské unii: Co jsme získali?

Dvě dekády po vstupu České republiky do Evropské unie jsou přínosy tohoto kroku nezpochybnitelné. Navzdory kritice, kterou EU čelí, čísla hovoří jasně: Česko si za posledních 20 let polepšilo, a to jak v hospodářských ukazatelích, tak v mezinárodním postavení.

Evropské

Ekonomický přehled

V roce 2004, kdy Česko vstoupilo do EU, dosahovalo HDP na obyvatele 80 % průměru unie. Dnes je tento ukazatel na úrovni 91 %. Díky členství v EU získalo Česko po odečtení vlastních příspěvků netto 1,12 bilionu korun z evropských fondů. Tyto prostředky byly využity pro rozvoj infrastruktury, vzdělávání, zdravotnictví a další klíčové oblasti.

V EU jsme již 20 let

Výhody pro občany Evropské unie

Díky Evropské unii mohou Češi bez problémů cestovat, studovat a pracovat kdekoli v rámci unie. Jednotný trh, největší svého druhu na světě, navíc zajišťuje volný pohyb zboží, služeb a kapitálu, což přináší obrovské výhody jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele.

Závazek k životnímu prostředí

Evropská unie přijala některé z nejpřísnějších opatření na ochranu životního prostředí v globálním měřítku. Politiky EU směřují k minimalizaci rizik pro klima a zdraví a ke konzervaci biologické rozmanitosti.

Obrana digitálních práv

V posledních letech EU posílila digitální práva svých občanů, zaručující větší kontrolu nad osobními údaji. Velké technologické firmy jako Meta nebo Apple musely své operace přizpůsobit evropským předpisům, což zvýšilo transparentnost a ochranu spotřebitelů.

Evropské
Budova Evropské komise v Bruselu, Belgie

Evropská unie stabilita a mír

V rámci mezinárodních vztahů hraje EU klíčovou roli v obraně míru a stability. Posledních 70 let se unie snaží o zachování míru na evropském kontinentu a nyní je také významným partnerem v obraně Ukrajiny proti ruské agresi. EU poskytla Ukrajině od začátku konfliktu v únoru 2022 více než 88 miliard eur.

Po dvaceti letech členství v Evropské unii si může Česká republika připsat řadu úspěchů, které prospěly jak její ekonomice, tak postavení na mezinárodní scéně. Výhody společné Evropy jsou pro Česko jasné a důležité.

MOHLO BY SE VÁM HODIT

Necháme si zimní nebo letní čas? Každý rok omílané téma je teď aktuálnější, než jindy! Evropská unie nařídí vybrat si jednu variantu!